Karang Taruna

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA MAKAMHAJI

MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

NO NAMA KEDUDUKAN

DALAM TIM

KETERANGAN
1 2 3 4
1 REZA RIFAI KETUA
2 AMIN PUTRA A WAKIL KETUA
3 ADISTY

EKANDA

SEKRETARIS 1

SEKRETARIS 2

4 DEWI

EMIL

BENDAHARA 1

BENDAHARA 2

5 ALDI

WISNU

ARYO

FAUZAN

HUMAS
6 AZIZAH SIE KESEHATAN
7 TAUFIK SIE OLAHRAGA
8 AGUS SIE KESEJAHTERAAN SOSIAL
9 TIARA SIE KESENIAN
10 FUAD SIE PDD

Link Tekait